PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 


 • Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Iasi:

  • Adresa e-mail: pasapoarte@prefecturaiasi.ro
  • Telefon: 0040232230256
  • Fax: 0040232227477
 • Instituţia noastră acordă o importanţă deosebită protecţiei datelor cu caracter personal în spiritul respectului faţă de drepturile fundamentale care le sunt recunoscute persoanelor, asumându-şi în mod conştient şi responsabil aplicarea principiilor şi normelor privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.


LEGISLATIV

A. Legislatie comunitara (acquis relevant)
 • CARTA UE;

 • CONVENŢIA CEDO;

 • CONVENŢIA STE;

 • REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECŢIE A DATELOR (UE);

 • Conventia de Implementare a Acordului Schengen - art.102-118 - protectia datelor personale in SIS si art.126-130 - protectia datelor cu caracter personal;

 • Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

 • Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la protectia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale si la libera circulatie a acestor date (OJ L 281, 23.11.1995, p.31);

 • Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European si a Consiliului European din 12 iulie 2002 privind procesarea datelor personale si protectia intimitatii in sectorul comunicatiilor electronice;

 • Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de catre institutiile si organismele comunitare si la libera circulatie a acestor date.

B. Legislatie interna


DEFINITII

DATE CU CARACTER PERSONAL = orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL = orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

STOCAREA = pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

SISTEM DE EVIDENTA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL = orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

OPERATOR = orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;

PERSOANA IMPUTERNICITA DE CATRE OPERATOR = o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

TERT = orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

DESTINATAR = orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

DATE ANONIME = date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.


Drepturi ale cetatenilor straini in ceea ce priveste protectia datelor personale

Conform art. 18 si 26 din Constitutia Romaniei, republicata, cetatenii straini si apatrizii care locuiesc in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata de Constitutie si de alte legi, iar autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata, fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini.
De asemenea, legea cadru in domeniul protectiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) are ca scop garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiara si privata,cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fara a face distinctie intre cetatenii romani si straini.
De asemenea, aceasta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, romane ori straine, de drept public sau de drept privat, indiferent daca au loc in sectorul public sau in sectorul privat (art.2, alin.6).

In acest context, in virtutea dispozitiilor legale indicate, cadrul normativ intern asigura o protectie similara celor doua categorii de persoane (cetateni romani si straini).


Formulare tipizate

 

ANSPDCP

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritate publica, autonoma si independenta, cu personalitate juridica care monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta RGPD nr.679/2016.

Contact:
Str. Olari nr.32, sectorul 2, Bucuresti
Tel: +40-21-252.55.99
Fax: +40-21-252.57.57
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
web: A.N.S.P.D.C.P.

Linkul către Autoritatea Europeană a Protecţiei Datelor este disponibil aici

Înapoi