!!! Pentru cele ce urmeaza, in cazul cetatenilor straini, acordul pentru minori trebuie autentificat la notariat.

!!! Cetatenii romani care nu au atribuit codul numeric personal (CNP), vor depune cerere scrisa pentru atribuirea CNP la structura de stare civila din cadrul oricarui serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, indiferent de locul nasterii sau al ultimului domiciliu avut in tara.

!!! In cazul minorilor:

  • pentru exprimarea consimtamantului la ghiseu, este obligatorie prezenta ambilor parinti sau
  • daca minorul a fost incredintat unuia dintre parinti se va prezenta Hotararea Judecatoreasca definitiva si irevocabila in original sau
  • in cazul decesului unuia dintre parinti se va prezenta certificatul de deces in original.

Categorii de documente necesare eliberării de paşapoarte simple electronice / temporare:


Modele de cereri